skip to Main Content
Arbeidskrapte Of Slimmer Werken?

Arbeidskrapte of slimmer werken?

Alle beroepsgroepen hadden eind 2022 te maken met arbeidskrapte*. Bovendien koos één op de 5 Nederlanders vorig jaar voor een nieuwe job. Tot slot werd 38% van de beroepsbevolking in 2022 benaderd door een recruiter. Je zult maar werkgever zijn! En, ‘o ja’ op veel plekken is er ook sprake van vergrijzing. Wordt het niet eens tijd om met z’n allen slimmer te gaan werken?

De productiviteit verhogen

Meer moeten doen met minder mensen is een hele opgave. Toch kan het, vooral door na te denken welke repeterende handelingen te automatiseren zijn. Vaak liggen er kansen bij administratieve en ondersteunende functies. Het kan al gaan om zoiets simpels als het standaardiseren van informatie in een sjabloon, bijvoorbeeld voor offerteteksten of leveringsvoorwaarden die telkens opnieuw worden overgetypt. Ook bestaan er werknemers die een groot gedeelte van hun tijd bezig zijn met controlerende werkzaamheden. Die werkzaamheden zijn terug te dringen en dat brengt ons gelijk op het volgende:

Focus op kwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit begint bij het onderzoeken waar grote kansen op fouten bestaan. Als je die fouten immers inperkt dan neemt het aantal onnodige werkzaamheden af: je hoeft niet meer alles te controleren. Fouten ontstaan vaak door misverstanden, bijvoorbeeld omdat er naar een verkeerde versie van een document gekeken wordt of informatie teveel plekken wordt opgeslagen. Welke informatie klopt dan eigenlijk? Centralisatie van informatie en toegankelijkheid leveren dus ook een bijdrage aan de kwaliteit.

Efficiëntere processen

Slimmer kunnen werken betekent ook dat je bestaande werkprocessen een keer onder de loep neemt. Klopt het wel dat er overal een autorisatie voor nodig is of kunnen we medewerkers meer verantwoordelijkheid geven? Kunnen we e-mailberichten van klanten niet automatisch in een klantendossier opslaan? Welke bijdrage leveren apps aan een betere informatievoorziening? Kan iedere werknemer bij de informatie die hij of zij nodig heeft voor de dagelijkse werkzaamheden?

Automatiseer en integreer meer!

Dat is de belangrijkste boodschap. We gaan graag in gesprek om te onderzoeken waar kansen liggen voor het slimmer en efficiënter inrichten van werkzaamheden. Want waarom zou je voor tijd en arbeid betalen als dat niet nodig is. Op veel plekken heeft de digitale transformatie plaatsgevonden, maar dat betekent lang niet altijd dat bedrijfs- en klantinformatie ook op de juiste manier beschikbaar is.

Tot slot

Mogelijk is er ook ‘bijvangst’: als saaie repeterende handelingen geautomatiseerd worden neemt de kans toe dat bestaand werknemers langer bij je blijven werken. Bovendien kun je hen inzetten voor kwalitatief beter en interessanter werk. Maar er is nog iets van belang. Hoe moderner de ICT-omgeving is ingericht, hoe aantrekkelijker je als werkgever wordt voor nieuwe medewerkers. Dat is in een tijd van arbeidskrapte een win-win wat ons betreft.

* Gebruikte bron: Frankwatching

NB: In mijn volgende blog kun je ervaren hoe modern je als werkgever bent…