skip to Main Content
“Kilometersmaatregelen”- Het Faciliteren Van Mobiele Gebruikers

“Kilometersmaatregelen”- Het faciliteren van mobiele gebruikers

De anderhalvemetermaatregel vervalt op 20 september, maar de verwachting is dat er steeds vaker ‘kilometersmaatregelen’ nodig zijn om werknemers goed met elkaar te laten samenwerken. Ook het thuiswerkadvies van het kabinet vervalt, alleen lijkt het erop dat veel medewerkers ervoor kiezen om vaker thuis te werken. Een moderne desktop helpt onder andere om kilometers afstand tussen teamleden te overbruggen.

Investeringen verschuiven

Vaker thuiswerken heeft consequenties op allerlei investeringen. Bijvoorbeeld op het gebied van minder vierkante meters bedrijfsruimte, maar ook op de manier waarop bijvoorbeeld applicaties en de IT infrastructuur veilig moeten worden ingericht. Kortgezegd komt het erop neer dat er een verschuiving plaatsvindt van traditionele kantoorinvesteringen naar op samenwerking gerichte veilige werkomgevingen.

Een moderne desktop om mobiel te werken

Een voorbeeld van zo’n verschuiving van investering is de moderne desktop. Dat is een desktop waarbij Microsoft 365 met vele productiviteits- en beveiligingsfuncties in Windows 10 al standaard worden meegeleverd. Mobiele gebruikers hoeven zich nergens zorgen over te maken en starten overal waar zij willen razendsnel op. Daarnaast is het handig dat moderne desktops ook voorzien zijn van een langere batterijduur, zodat je desgewenst ook op het strand of in de tuin kunt werken. Microsoft Surface is daar zo’n voorbeeld van. In het verleden zou dit bijvoorbeeld een investering geweest zijn in een werkplek met PC op kantoor, waarbij er mogelijk nog intensief beheer door een IT manager werd uitgevoerd.

Kilometersmaatregelen vragen ook om stabiliteit

Dat voor professioneel online vergaderen een goede beeldkwaliteit, geluid, maar ook stoel of docking station belangrijk zijn dat is bekend. Wat nog weleens vergeten wordt is dat thuiswerkende medewerkers en hun online studerende kinderen niet altijd een goede combinatie vormen. Onvoldoende capaciteit zorgt voor haperende beelden of slecht geluid. Voor geconstateerde problemen met verbindingen is BCMD altijd bereikbaar.

Ga in gesprek

De verwachtingen van werknemers veranderen. Zeker een jongere generatie vindt flexibel werken, of soms zelfs minder uren mogen werken, een belangrijke reden om voor een werkgever te kiezen. Het implementeren van de juiste technologie met moderne digitale tooling speelt daar een grote rol bij. Weet je precies wat zij verwachten als het om samenwerken gaat? Is er op elke plek veilig toegang tot alle benodigde applicaties? Zijn alle applicaties wel gemaakt op hybride manieren van samenwerken? Kan er in de trein of bus ook gewerkt worden, bijvoorbeeld met een app? Over dat soort vragen gaan we graag verder in gesprek.

Onze conclusie

De anderhalvemetermaatregel is bijna voorbij, maar het efficiënt, slim en veilig samenwerken op kilometers afstand vraagt op veel mobiele werkplekken om aandacht.