skip to Main Content

Welke ICT-focuspunten zijn voor jou van belang in 2024?

Een nieuw jaar is aangebroken waarbij het behalen van succes in steeds grotere mate afhankelijk is van een professionele, moderne en goed werkende ICT-omgeving. Ben je tevreden, of zijn er aan punten waarvan je vindt dat ze aandacht verdienen? In onze eerste blog van 2024 helpen we met waar je mogelijk extra focus op kunt hebben. Beoordeel daarbij eens hoe je het volgende ervaart: 

De mate van flexibiliteit

Stel je hebt een probleem, wordt er dan vastgehouden aan verplicht te volgen processen en procedures? Veel klanten verwachten flexibiliteit en aanpassingsvermogen, vooral omdat technologische omgevingen steeds meer aan verandering onderhevig zijn. Dat komt bijvoorbeeld door veranderende klantwensen, maar ook doordat innovaties zich steeds sneller opvolgen. Wendbaar kunnen zijn is ook dit jaar weer belangrijk. 

De snelheid van handelen en verantwoordelijkheid (kunnen) nemen

Traag of inefficiënt klantenservicebeleid kan leiden tot ergernis. Je wilt immers een snel antwoord op vragen, maar vooral ook snelle oplossingen als er problemen zijn die ervoor zorgen dat je niet door kunt werken. Ervaar je vaak ‘nog even een moment geduld alstublieft’ of merk je dat iemand zich verantwoordelijk voelt om voor jouw urgente probleem in de auto te springen?

Het menselijke contact, de onderlinge communicatie

ICT-technologie leveren dat kunnen veel partijen. Belangrijk is echter dat je ICT-leverancier je kent en begrijpt. Pas dan kan er namelijk sprake zijn van een waardevolle onderlinge en persoonlijke communicatie en het leveren van juiste oplossingen. Irritatie ontstaat wanneer je ervaart dat je eigenlijk alleen maar maandelijks een factuur krijgt zonder informatie over nieuwe producten, diensten of updates te ontvangen. Dat brengt ons gelijk op het volgende:

 Duidelijkheid in facturering

De ICT-uitgaven vormen voor veel mkb-bedrijven een grote kostenpost. Daarom is het van belang dat er geen verborgen kosten zijn, onverwachte tariefverhogingen of onbegrijpelijke facturen. In onze vorige blog schreven we overigens dat we in 2024 geen algehele prijsverhoging zullen doorvoeren. Als je geen duidelijkheid ervaart is het wellicht een suggestie om eens alternatieve offertes op te vragen.

Beveiliging en compliance

In een tijdperk van toenemende cyberdreigingen is de beveiliging van gegevens en systemen van vitaal belang. Overweeg hoe goed jouw ICT-omgeving is beveiligd en of deze voldoet aan de nieuwste normen en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. 

Het geleverde kwaliteitsniveau

Dan nu de hamvraag: voldoen alle geleverde producten en diensten aan jouw verwachtingen? Als het goed is wel. Maar mocht je software- of hardwarefouten ervaren of bijvoorbeeld vinden dat er te complex gewerkt wordt dan is het altijd zinvol om opnieuw in gesprek te gaan. Misschien is er wel ergens maatwerk nodig om aan jouw specifieke eisen te voldoen.

Ook in 2024 staan we voor persoonlijkheid, menselijke interactie en het aangaan van langdurige relaties met een informeel karakter.

Een gezond, gelukkig en succesvol 2024 toegewenst!