skip to Main Content
Hoe Voorkomt Een Hybride IT Omgeving Burn-outklachten?

Hoe voorkomt een hybride IT omgeving burn-outklachten?

Maar liefst een op de zes werknemers kampt met burn-outklachten. Dat was recent te lezen in een artikel* van de NOS. Dat een hybride IT omgeving sowieso bijdraagt aan het voorkomen van burn-outklachten blijkt uit het feit dat er minder klachten waren in 2020 toen er meer werd thuisgewerkt. Dat zette ons aan het denken. Hoe worden burn-outklachten nog meer door IT voorkomen? Dat lees je hier:

Het creëren van overzicht

Een belangrijke oorzaak van werkstress is als de controle verloren is. Het maken van een overzicht, of actielijst, waarin dagelijks jouw taken omschreven staan geeft al gevoel van rust. Het organiseren van taken doe je tegenwoordig met een digitaal notitieblok: Microsoft OneNote is wat we aanbevelen als eerste stap om structuur aan te brengen. Waar je ook werkt, gewoon met een app.

Notificaties: Maak duidelijk dat je niet kan worden afgeleid

Als je alles waarmee je communiceert op ‘aan’ laat staan, dan denken collega’s of klanten dat je altijd bereikbaar bent. De technologie die je afleidt is dezelfde technologie die je in jouw concentratie houdt. Zet dus automatische berichten aan in e-mail, sms- en andere berichten dat je ‘nu even niet’ kan worden afgeleid. Je zult ervaren dat je plotseling in minder tijd meer gedaan krijgt.

Minder geestdodend werk

In het verleden werd automatisering vaak gezien als bedreiging voor arbeidsplaatsen. Tegenwoordig wordt daar anders naar gekeken. De oorzaak? Arbeidskrapte. Het is interessant te onderzoeken of elke medewerker wel werkgeluk ervaart. Als er sprake is van routinematig werk dan is de kans op een burn-out vele malen groter. Een moderne IT omgeving kan veel geestdodende repeterende werkzaamheden overnemen. Zodat er tijd overblijft voor meer inspirerende werkzaamheden.

Inzicht over het gebruik van Microsoft 365, focustijd en werkdruk

Burn-out klachten kunnen ook voorkomen worden als je weet hoe mensen werken, maar ook hoe ze zich voelen. Dit inzicht wordt gegeven door Microsoft Viva Insights. (Klik hier voor een video). Zowel op individueel-, managers- als organisatieniveau wordt kenbaar gemaakt hoe met tijd omgegaan wordt, waardoor bijvoorbeeld een betere privé-werkbalans gerealiseerd kan worden. Gegevens van individuen blijven overigens anoniem: er wordt gemeten op groepsniveau.

Hybride werken

We noemden het al kort in de inleiding: burn-outklachten worden minder als er meer wordt thuisgewerkt. Zou dat komen omdat je in de thuissituatie meer de tijd kunt nemen om minimaal een halfuur per dag te bewegen? Ieder mens is natuurlijk verschillend, maar flexibel en zelf je tijd in kunnen delen zou een verklaring kunnen zijn…

Hoe IT nog meer burn-outklachten voorkomt?

Dat is als medewerkers de kans krijgen om te groeien. Hoe je dit bereikt schreven we al eerder in deze blog. Minder zoeken, minder papier, snellere informatie via apps en betere communicatie kunnen ook hun waarde bewijzen.

Wat heb jij nodig om een burn-out te voorkomen? Reacties stellen we altijd op prijs, openbaar of een-op-een…

*Klik hier voor de gebruikte bron.