skip to Main Content

Ode aan de voetbalclub

Sinds kort sponsort BCMD de voetbalclub van mij en mijn zoontje. Een echte Amsterdamse club waar ik erg trots op ben. Ik vind dat een bedrijf naast een winstoogmerk ook verantwoordelijkheid en betrokkenheid moet tonen op sociaal-maatschappelijk vlak. En waar kan dat nou beter dan in de sport, waar voortdurend gewerkt wordt aan het ontwikkelen van on(ont)dekte talenten?

Amsterdamse voetbal

Ik houd van mijn voetbalclub in Amsterdam. Hier brengen mijn zoontje en ik menig zaterdagmiddag door. Sinds kort sponsor ik een bord langs de lijn en de T-shirts. Waarom? Allereerst omdat ik het ontzettend leuk vind om als een bedrijf uit de regio de buurt te mogen ondersteunen. En daarnaast omdat sociaal samen actief zijn, vanuit het oogpunt van teamwork, ontzettend belangrijk is voor de jeugd. Dat initiatief bied ik graag een steuntje in de rug en dat is nodig ook.

Verbinding

In deze tijd vervullen sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke rol. De duizenden verenigingen in ons land vormen zelfs het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere meer tolerante samenleving.

Steuntje in de rug

Helaas staan veel lokale sportverenigingen voor uitdagingen. Hun inkomsten krimpen doordat de overheid minder besteedt aan sport dan voorheen. Daarnaast lopen bij veel verenigingen de ledenaantallen en het aantal vrijwilligers terug en is het lastig om gekwalificeerde bestuurders aan te trekken. Als lokale ondernemer kan en wil ik hier iets aan doen. Doe jij ook mee?

Wil jij ook je steentje bijdragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.